Omschrijving

Functie
In deze functie ben je samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk voor het leiden van de dagelijkse operatie (dagdienst of seizoensgebonden ploegendienst) en behalen van de gestelde doelstellingen op het gebied van kwaliteit, rendement, levertijden en veiligheid.
Daar waar zijn focus ligt op de inpak en planning, ligt jouw focus op productie en techniek. Samen hebben jullie de leiding over ca 15 vaste mensen en een aantal uitzendkrachten verdeeld over de afdeling Productie, Inpak en Magazijn en zijn jullie ervoor verantwoordelijk dat er prettig en veilig gewerkt wordt.

Dit doe je door:
• Aanwezig te zijn op de werkvloer en in nauw contact te staan met je mensen.
• Prestatieverbetering na te streven. Je stuurt mensen bij en stimuleert eigenaarschap, betrokkenheid en motivatie.
• Samen te werken met de aansturend medewerker productie; waar loopt hij tegen aan, op welk gebied kan jij hem helpen?
• Zorg te dragen voor een optimale (personele) bezetting en bij te springen bij plotselinge onderbezetting. Je stemt dagelijkse en
wekelijkse behoefte wijzigingen af met de bedrijfsleider en overlegt t.a.v. de structurele bezetting met de productie directeur.
• Nauwlettend de kwaliteit van producten te volgen, waarbij je tevens productie registraties beoordeelt en oog hebt voor de
werking van de machines. Je bespreekt je bevindingen met de mensen.
• Overleg te hebben met interne belanghebbenden w.o. afdeling Kwaliteit, waarbij je te allen tijde bereikbaar en beschikbaar bent
voor je mensen, en je prioriteit op de werkvloer ligt. Je bespreekt actiepunten met de aansturend medewerker productie en
werkt deze samen met hem uit.
• Op ad-hoc situaties te reageren en daarin adequate beslissingen te nemen.
• Knelpunten op de werkvloer te zien, te bespreken en op te lossen. Dit kunnen afwijkingen zijn op gebied van kwaliteit/voorraad
grondstoffen/uitval en productkwaliteit.
• Direct ter plaatse te zijn in geval van storing. Je beoordeelt de storing, ziet toe hoe het team deze verhelpt, ondersteunt/neemt
over waar nodig en beslist t.a.v. de inzet van een externe monteur. Je ziet toe hoe werk en mensen (indien nodig) herverdeeld worden. Achteraf leg je verantwoording af aan de productie directeur en evalueer je of er verbeteringen noodzakelijk zijn in de vorm van machine aanpassingen en/of training van mensen.
• Machine optimalisatie te signaleren en verbetervoorstellen te doen en vervolgens uit te voeren, al dan niet met behulp van externe partijen.
• Het opzetten, uitvoeren/coördineren van een technisch onderhoudsplan.
• Bij afwezigheid van de bedrijfsleider zijn taken waar te nemen w.o. waarneming van de inpak, opstellen van complexe week- en
dagplanning.

Profiel
Een MBO+/HBO’er met bij voorkeur een technische opleiding en enkele jaren leidinggevende ervaring in een complexe productieomgeving, bij voorkeur binnen de levensmiddelensector.
• Houdt overzicht en kalmte in een dynamische productieomgeving en neemt actie daar waar nodig.
• Pragmatische en proactieve manager met coachende stijl van leidinggeven.
• Communicatief vaardig.
• Een rolmodel op het gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.
• Persoonskenmerken: empathisch, helicopterview, organisatorisch, no-nonsense, flexibel en hands-on.